Tuesday , March 21, 2023
newstodaykerala

വൈദ്യ മഹാസഭയുടെ നേത്രത്വത്തിൽ ഔഷധ കഞ്ഞി വിതരണവും, പാരമ്പര്യ നാട്ടുവൈദ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സും നടത്തി

വൈദ്യ മഹാസഭയുടെ നേത്രത്വത്തിൽ ഔഷധ കഞ്ഞി വിതരണവും, പാരമ്പര്യ നാട്ടുവൈദ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സും നടത്തി

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *